Mannen som slutade ljuga

Mannen som slutade ljuga

Dan Josefsson

Language:

Pages: 398

ISBN: 2:00308777

Format: PDF / Kindle (mobi) / ePub


Sture Bergwall, alias Thomas Quick, erkände 39 mord och dömdes för åtta av dem innan han år 2002 avbröt sin terapi och slutade samarbeta med polisen.

Sedan domarna avslöjats som århundradets rättsskandal har de juridiska misstagen rättats till i en världsunik resningsprocess. I dag vet vi att sex olika tingsrätter blev förda bakom ljuset. Men en större fråga är obesvarad: Varför blev tingsrätterna lurade?

Runt Sture Bergwall fanns en sammansvetsad grupp bestående av en åklagare, en förhörsledare, en psykolog, en advokat och en minnesforskare från Stockholms universitet. Vad drev dem att i åratal turnera runt med en drogad, fabulerande människa i förvissning om att han var en seriemördare? Hur kunde deras tro vara så stark att några till och med ljög i rätten för att få Sture Bergwall fälld?

Svaret är mer konkret än man kan tro. Gruppens övertygelse kom från ett mottagningsrum på Norrtullsgatan i Stockholm. Där arbetade en kvinna i 80-årsåldern som var psykoanalytiker. Sture Bergwall var hennes patient. Terapeuterna på kliniken i Säter där han vårdades var bara den gamla damens redskap, och hennes analyser styrde polisens tänkande. Utan den gamla damen hade seriemördaren Thomas Quick aldrig skapats.

Mannen som slutade ljuga är resultatet av ett grävjobb som Dan Josefsson inledde efter journalisten Hannes Råstams bortgång i januari 2012. Med hjälp av wallraffande och en omfattande research avslöjar han den häpnadsväckande historien om kvinnan som skapade den falska seriemördaren Thomas Quick och om gruppen som följde henne.

Mannen som slutade ljuga är spännande som en thriller, klargörande som en sanningskommission, och långt mer skakande än någon fiktiv berättelse kan bli.

Marked as retail on original download source.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liknande salva i Svenska Dagbladet.472 Syftet var uppenbarligen att skrämma kritikerna till tystnad, och det är inte omöjligt att Borgström i någon mån lyckades med det. Sture skrev också själv artiklar där han bedyrade att han var en äkta seriemördare och angrep skeptikerna. I en artikel från 1999 tog han till sårad ironi: ”Jag trodde ett bra tag att jag gjorde det rätta och att detta skulle stödjas och uppmuntras, att åtminstone några skulle förstå det personliga mod som krävs för att ta till

Pojken är själv mycket olycklig över sin ställning. Förefaller djupt deprimerad och önskar vård. Somatiskt u.a. Då pojken vill, att föräldrarna ska hållas ovetande torde kallelse till konsultation lämpligast skickas under adress Rektor Harald Åkerlund [adress].”62 16-årige Sture fick träffa en psykiatriker och man lät honom göra ett antal psykologiska test. Efter mötet skrev läkaren i journalen: Den långa ynglingen är prydligt klädd men ser sig förvirrat omkring i den långa korridorssalen. Han

mellan å ena sidan bortträngda, omedvetna behov och önskningar, och å andra sidan medvetna önskningar, förväntningar och moraliska ideal. Människor kunde enligt Sigmund Freud tro sig vilja en sak, men omedvetet vilja något helt annat, och konflikten som då uppstod kunde i värsta fall leda till psykisk ohälsa. Freud kallade detta för ”hysteri” och senare ”neuroser”. När Freud utvecklade sina idéer kring förra sekelskiftet försökte han skapa en behandlingsmetod som kunde bota psykiska problem. Han

med uppsatsen att hon själv bekostade en översättning till engelska. Hon skickade den till Contemporary psychoanalysis, tidskriften där David Schecter från 1961 och fram till sin död 1980 publicerat i snitt en artikel om året. De sista åren av hans liv hade Margit ofta hjälpt honom genom att läsa och ge synpunkter på det han skrev. Nu var det 1989, hon var 75 år gammal och hoppades själv få en viktig artikel om bortträngda minnen publicerad i hennes älskade Davids favoritforum. Men Margits

hade hon ändå några trumfkort på hand. För det första var Säters chefsöverläkare Göran Källberg hennes lärjunge, vilket innebar att hon hade en stark bastion på Säter. För det andra handledde hon den framgångsrika terapin med den förhärdade brottslingen Lars-Inge Svartenbrandt, en terapi som lovade att bli en spektakulär seger för hennes linje. För det tredje var Göran Källberg på väg att starta den nya rättspsykiatriska verksamheten som skulle ersätta fasta paviljongen. Den byggde på Margits

Download sample

Download