De Kinderen Van Chronos (Van In, Book 3)

De Kinderen Van Chronos (Van In, Book 3)

Pieter Aspe

Language:

Pages: 174

ISBN: 2:00207175

Format: PDF / Kindle (mobi) / ePub


Alles begint met de ontdekking van een lijk in de tuin van De Love, een gerestaureerde boerderij in de omgeving van de stad Brugge. Met de hulp van substituut Hannelore Martens en brigadier Guido Versavel probeert commissaris Pieter Van In het lichaam te identificeren. Hij komt erachter dat De Love destijds als lustoord fungeerde voor tal van prominente figuren, waaronder de machtsgeile Lodewijk Vandaele. Maar pas wanneer William Aerts, een medewerker van Vandaele, spoorloos verdwijnt, en Yves Provoost, een alom gerespecteerd advocaat en vaste klant van De Love, vermoord wordt, komt de zaak in een stroomversnelling terecht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hield ze tien minuten vol. Daarna stortte ze in. Ze barstte uit in een hysterische huilbui en gooide de deken op de grond. Als Van In nu naar binnen ging, riskeerde hij een onmiddellijke schorsing. Geen enkele hoofdcommissaris zou hem dekken als bewezen werd dat hij langer dan tien seconden met een naakte vrouw alleen in een politiecel had vertoefd. Carine Neels reikte Linda haar kleren aan. Die had ze zo goed en zo kwaad als dat ging boven een elektrisch kacheltje gedroogd. De kleren voelden

eenmaal hun diploma op zak hadden, lieten ze hem links liggen. Ze waren beschaamd dat hun oudste broer slechts rijkswachter was geworden. Maar ieder drama heeft zijn keerpunt. De Grieken noemen het de catharsis. Brouwers zelf prefereerde het moderner klinkende woord turning point. Zes jaar geleden had hij beslist zijn leven opnieuw in eigen handen te nemen. Hij nam ontslag bij de rijkswacht en zwoer weerwraak te nemen op zijn bekakte familie. De enige manier om dat doel te bereiken, was rijker te

ze er met een knipoog aan toe. De vzw probeert mensen in moeilijkheden te helpen. Een mooie meid als jij hoeft haar geld niet met schoonmaken te verdienen. Wij, van de vzw, gaan ervan uit dat de gemakkelijkste weg om je doel te bereiken de beste is. Carine was eerst van plan geweest bij Van In verslag uit te brengen en hem te vertellen dat in de Zorghe niets aan de hand was. Volgens haar was de vzw een bonafide instelling. Maar ze was bang dat Van In kwaad zou worden als hij hoorde dat ze zijn

inbrekersgereedschap. Vandaele zat achter de piano. Zijn hoofd lag op het klavier. De toetsen zaten onder een vieze smurrie. Brouwers kokhalsde toen hij in de donkerrode bloedplas stukjes zwart weefsel ontdekte. Het gezicht van de oude pedofiel was verwrongen van de pijn. Vandaele was dood. Hij had zijn rotte longen uitgebraakt en was gestikt in zijn eigen viezigheid. 15 Hoofdcommissaris De Kee hing zijn smetteloze overjas aan de kapstok. Hij klopte wat denkbeeldig stof van zijn

vensterbank stond volgepropt met cactussen. Beekman hield van stekelig groen. ‘Mij ook,’ zei Hannelore. ‘Jammer genoeg heeft de huiszoeking van gisteren geen resultaat opgeleverd. Ik vrees dat we weer bij af zijn.’ ‘En wat denkt Van In ervan?’ ‘Pieter heeft zijn handen vol met de andere zaken. Volgens hem is de ondervraging van de twee verdachten op dit ogenblik de enige manier om het netwerk van Vandaele op te rollen. Hij is ervan overtuigd dat hij op die manier Carine Neels kan terugvinden.’

Download sample

Download