De Cock en de moord op Anna Bentveld (De Cock, Book 4)

De Cock en de moord op Anna Bentveld (De Cock, Book 4)

A. C. Baantjer

Language:

Pages: 126

ISBN: 9026101376

Format: PDF / Kindle (mobi) / ePub


In deze misdaadroman speelt de vermaarde Amsterdamse rechercheur De Cock slechts een ondergeschikte rol. Hij komt nu en dan zijn collega Peeters vriendelijk op de schouders kloppen en bemoedigend toespreken. Rechercheur Peeters heeft dat wel nodig. Op een gure meinacht wordt hij van huis geroepen wegens een moordzaak. De rijke Charles van Duuren die zijn vriendinnetje op de Keizersgracht een bezoek wilde brengen trof haar met ingeslagen schedel aan. Al gauw ontdekt Peeters dat Anna lange tijd prostituee op de walletjes was geweest. Tijdens zijn onderzoek wordt de jonge inbreker Pepi gearresteerd. Na een harde ondervraging door een collega van Peeters bekent Pepi dat hij de moord heeft gepleegd, maar Peeters gelooft daar niet zo erg in. Dan wordt er nog een moord gepleegd. Behoedzaam te werk gaand ziet de rechercheur toch kans de beide misdrijven op te lossen, waarbij het hem er vooral om te doen is dat het kind van Anna niet de dupe wordt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

weer te bonken. ‘Je wordt zo geholpen,’ brulde de cellenwacht. Het bonken hield niet op. De deur van de recherchekamer stond wijdopen. Rechercheur De Cock was er al. Hij was altijd vroeg, vroeger dan de anderen. Hij stond tegen de muur geleund bij het gaskomfoortje en brouwde koffi e. Ik bracht Pepi naar het verhoorkamertje. ‘Ik ben zo weer bij je,’ zei ik en deed de deur achter hem dicht. Ik pakte een paar schone koppen uit de kast en slenterde naar De Cock. Ter begroeting

had mij onmiddellijk op de zwakke plek gewezen. Pepi had de broek kunnen wassen. Hij had daar ruimschoots de tijd voor gehad. Nee, mijn enige kans was Bertus. Hij moest bekennen. Hij moest toegeven dat hij had getipt. Dat zou aan de ontkenning van Pepi de nodige steun geven. Tenslotte zou de Ouwe alleen maar zwichten voor feiten, keiharde, niet weg te redeneren feiten. Ik zuchtte opnieuw en de handen in de zakken van mijn regenjas balden zich tot vuisten. Mooie Bertus moest door

de richting van de hal. ‘Zo zou je het kunnen noemen.’ Hij klakte met zijn tong en gebaarde met zijn duim omhoog. ‘God o God, wat een meid hè.’ ‘Ze is dood,’ zei ik streng. ‘Ja, ja,’ zei hij haastig, ‘natuurlijk, ze is dood...’ het klonk onverschillig, gevoelloos, ‘...en als je mij vraagt, het is eeuwig zonde.’ Rondom zijn mond speelde een spottend lachje. Ik keek hem nadrukkelijk aan en schudde mijn hoofd. De uitdrukking op zijn gezicht veranderde plotseling. Hij vertrok zijn mond

zakenman – rooster je je hoofd onder een hoogtezon, want je gunt je geen tijd om je in de echte zon te koesteren. Het is alles leugen, leeg, doelloos, want het doel op zich, is geen doel. Wat kun je met geld doen? Je kunt ermee gokken en je kunt er zelfs een vrouw mee kopen. Of eigenlijk, geen vrouw, maar een vrouwenlijf, een lichaam, maar geen ziel. Want in hun hart haten ze je, omdat jouw geld ze tot slaaf heeft gemaakt. Ik klapte mijn boekje dicht. ‘Nogal triest,’ zei Klaas.

geheel opgehelderd worden. We weten, dat Bertus zich niet aan zijn afspraak hield. Hij ging de tas met geld niet zelf halen, maar stuurde Pepi, een tweederangs inbrekertje, die nogal ruw werk afl everde. Bertus nam 173 dus genoegen met de twintigduizend gulden die hij reeds had ontvangen. Ik denk dat hij er weinig voor voelde om voor die extra vijfduizend enig risico te lopen. Er bestond toch altijd de kans, dat hij bij die inbraak werd gepakt. Het spreekt vanzelf, dat Pepi van het

Download sample

Download