De Cock En De Gebrandmerkte Doden (De Cock, Book 61)

De Cock En De Gebrandmerkte Doden (De Cock, Book 61)

A. C. Baantjer

Language:

Pages: 80

ISBN: 2:00339071

Format: PDF / Kindle (mobi) / ePub


De Cock verzucht tegen zijn collega Vledder dat hij minstens een half jaar verlost zou willen zijn van moord en doodslag. Hun overpeinzingen over de misdaad worden ruw verstoord door een jonge man die een bizar verhaal komt vertellen. Zijn vroegere vriendin Angela is de avond tevoren door een taxichauffeur met een bos rode rozen naar het grachtenpand van haar nieuwe vriend gelokt. Daar vond zij de man dood voor de schouw, met een koord om zijn nek en met twee ruiten op zijn voorhoofd gebrandmerkt. Nog voor De Cock en Vledder met Angela hebben gesproken, nemen ze zelf een kijkje op de plaats delict.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heb jij wel gelijk en tekende zij dit voor dat ze het lijk van Peter van Gulpen ontdekte.? De Cock keek hem scherp aan. ?En is het ontwerp voor het brandmerk op het voorhoofd van Peter van Gulpen van haar?? ?Kan dat niet?? ?Ik heb het idee dat in deze vreemde zaak van alles mogelijk is.? De oude rechercheur wees naar de blocnote. ?Leg dat terug waar je het hebt gevonden.? ?Waarom?? De Cock zuchtte diep. ?We kunnen het niet gebruiken,? sprak hij hoofdschuddend. ?Dat is verrekte

Waar, weet ik niet precies. Hij is niet vaak thuis. Hij sleurt in zijn wagen met caravan het hele land door.? De Cock trok een bedenkelijk gezicht. ?Moeilijk te vinden.? ?Absoluut.? ?Weet je niets meer van hem?? Smalle Lowietje gebaarde. ?Hij is een klantje van Keetje Plus.? De Cock knikte begrijpend. ?Wat zei hij over de moorden?? Smalle Lowietje maakte een hulpeloos gebaar. ?Niet veel,? verzuchtte hij. ?Hij vertelde dat hij vroeger goed bevriend is geweest met de

je best gedaan, Lowie,? sprak hij vriendelijk. ?Ik ben je daarvoor heel erkentelijk.? Smalle Lowietje spreidde zijn handen in een gebaar van onschuld. ?Ik ben geen rechercheur, De Cock,? sprak hij hoofdschuddend. ?Ik ben niet zo goed in het ondervragen. Maar als hij nog eens in mijn etablissement verschijnt?? Hij maakte zijn zin niet af en stond op. ?Ik ga gauw terug. Er staat nu een vervanger achter de tap. Diemoet je niet te lang alleenlaten. Dan graaien ze in je geldia.? De

liep de oude rechercheur terug naar de draaitrap en klom omhoog. Eerst toen hij geen voetstappen meer hoorde, stapte hij de marmeren gang in. De deur van het vertrek met het lijk stond nog open. De Cock bleef breeduit in de deuropening staan. Vledder hijgde in zijn nek. Voor het lijk in de fauteuil stond een lange magere man. Hij stak in een wild gebaar van verbijstering zijn handen omhoog. ?Peter,? riep hij luid. ?Allemachtig?Peter.? Eerst toen ontwaarde de man de stille gestalten van

De Cock dacht even na. ?Morgenavond een foto van de gevel van dit pand met open deur en brandende lichten.? Van Wielingen knikte. ?Als jij het ensceneert, doe ik het.? De fotograaf pakte zijn aluminium koffertje en hield het omhoog. ?Deze plaatjes heb je morgenochtend op je bureau.? ?Komt er nog een dactyloscoop?? Van Wielingen knikte. ?Ben Kreuger had nog een klusje. Je kunt hem elk moment verwachten.? De fotograaf zwaaide met zijn vrije hand en verdween uit het vertrek. De

Download sample

Download